logo for personlig-utveckling-healing-meditation.com
leftimage for personlig-utveckling-healing-meditation.com

DIN PERSONLIGA
UTVECKLING
MED HJÄLP AV 
HEALING OCH MEDITATION

Personlig Utveckling Med Hjälp Av Att Heala Och Meditera Är Mitt Liv!

Tack För Att Du Är Här Just NU Och Vill Inspirera Dig Om Din Inre och Yttre Personliga Utveckling!

Jag har ägnat ca 40 år av mitt liv till meditera och heala!

Jag är utbildad internationellt och nationellt till lärare i meditation och healing för att kunna hjälpa mig själv och andra till mindre stress och större medvetenhet med målet ställt på full upplysning.

Jag har sedan början på 80-talet utbildat mer än 500 privat personer, ledare och medhjälpare på företag och organisationer!

Jag gör det jag älskar mest att göra, att få stödja dig, så att du varje dag får uppleva djupt inom dig själv din egen inre harmoni, lycka och utvecklad medvetenhet om hela livet! Du får mer kontakt med att livet är en resa i villkorslös kär-lek! Du helar dig själv och hela livet - hela tiden.

Dessutom har jag under de senaste 6 åren utbildat mig hur jag kan marknadsföra mig själv och det jag gör via internet - Jag Utbildar Mig Kontinuerligt Till En Professionell Internet Marknadsförare - du behöver ej längre leta efter dina kunder offline, därför de letar efter dig 24/7 online. 

Jag har sumerat det i de 7 Hemligheterna Med Din Personliga, Professionella Och Finansiella Utveckling, som du lär dig samtidigt - däri ligger helheten/hemligheten - du tar hand om dig själv på livets 3 stora områden SAMTIDIGT 1. Ditt Inre Personliga Liv  2. Ditt Professionella Liv  3. Ditt Ekonomiska Finansiella Liv!

Du behöver inte längre leta efter dina pengar, för dom letar också efter dig online 24/7! 

När pengarna börjar strömma in då vill du veta hur du skall handskas med dina pengar, hur du får dom att arbeta för dig 24/7 och hur du skall skydda dom, ditt företag och din familj.

Mitt liv har kantats av mångfald i enhet för att stilla min hunger för personlig utveckling inom livets alla områden, inre och yttre! 

Kunskap, visdom, medvetandeutveckling, kompetensutveckling och finansiell frihet

Personlig Utveckling är med i allt jag gör från min inre andliga till min yttre materiella utveckling!

Inre Personlig Utveckling

DITT ANDLIGA, MENTALA, EMOTIONELLA, KROPPSLIGA, SOCIALA LIV - DIVINE-LINE

När-Healing Konsultation för privatpersoner är 1 000 skr per påbörjad timme! För organisationer 2 000 skr per påbörjad timme!
DistansHealing Konsultation för privatpersoner är 1 000 skr per påbörjad timme! För organisationer 2 000 skr per påbörjad timme!
Grundkurs i Universell Vit Tids Healing kostar 2,5 dagar 6 500 skr.
Kurs 2 i Universell Vit Tids Healing kostar 2 dagar 5 500 skr.
Kurs 3 i Universell Vit Tids Healing kostar 4 dagar 8 000 skr.
Kurs 4 i Universell Vit Tids Healing kostar 7 dagar 12 000 skr.Grundkurs Distans-Utbildning i Universell Vit Tids Healing kostar 4000 skr. 
Meditation Ledarskap med SOURCE MEDITATION - Själv-Ledar-Coaching Offert!
Meditations Konsultation för privatpersoner är 1 000 skr per påbörjad timme! För organisationer 2 000 skr per påbörjad timme!
Själv-Ledar-Retreat Med Meditation. Du läker dig själv med hjälp av dig själv
3-Timmars-Tarmsköljning Med Christina Weldero - Ett Lätt, Enkelt, Effektivt Och Smärtfritt Steg Mot Bättre Hälsa, Hälsovård, Att Må Bra Och Friskvård!
Vill du se ett vackert formspråk av Michael Boston klicka här!
Vill skaffa dig Rätt Ljus Livets Ljus Dagsljus Inomhus klicka här!
Vill dagligen dricka rent, klart, joiniserat livsvatten klicka här!

Jonas Philipsons Youtube lista Ascension Now Galactic & Disclosure Good News!
Boka Eller Mer Information!

Gå Från Startsidan Till Universell Vit Tids Healing!

Lär Mer!


Jag Önskar Dig Ett Kärleksfullt Liv!

Jonas Philipson