logo for personlig-utveckling-healing-meditation.com
leftimage for personlig-utveckling-healing-meditation.com


Universell Vit Tids Healer Ann Mari Olsen

Ann Mari Olsen

Universell Vit Tids Healer

Opplysninger:
Jeg heter Ann Mari Olsen, født i 1953.
Jeg er fra Norge, men bor litt i Danmark og litt i Tyskland.
 
Utdannelse:
Jeg ble ferdig utdannet sykepleier i 1975, med erfaring fra eldreomsorgen, ambulansetjenesten og legekontor.
Jeg har 2 års utdannelse til Spirituell Veileder 1996-1998.
Vittidshealer siden 2002, og har 4.-kurset fom. sommeren 2005.
 
Min styrke ligger i å arbeide over avstand, uten å ha kontakt med klienten. Når hun har bedt om hjelp, er det nok for meg.
Det kan være en fordel; vi har "kontakt" uansett hvor vi befinner oss i verden.
 
Arbeidsområder:
Klipping av negative karmiske bånd:
-hos enkeltpersoner, som føler at de ikke kommer videre i livet sitt.
-i bedrifter og i familier der det kan være konfliktfylte, fastlåste situasjoner.
-I alle situasjoner, der alt ser ut til å ha stanset opp av en eller annen usynlig årsak.
Når båndene klippes, blir hele situasjonen satt i bevegelse, og mange ting kan skje på kort tid.
 
Jeg arbeider med mange lidelser:
Syndromer, infeksjoner, sengevæting, tunge, kroniske lidelser, angst, depresjoner.
Jeg har erfaring med barn som har vært utsatt for fysisk, seksuell og psykisk mishandling.
Dyr har jeg også arbeidet med.
Mange følelser vil komme opp underveis i behandlingen, spesielt hos deg som er voksen, noe som er nødvendig for et optimalt resultat.
Jeg ser det som viktig at du selv er innstilt på å arbeide mentalt med i prossessen.
 
Ta kontakt, enten på telefon eller via mail, så avtaler vi videre.
 
Vill Du Maila Ann Mari Olsen klicka här!

Telefon: 0047 91372344  La det ringe lenge nok, så får du en hilsen fra meg der du får opplyst hvilket fasttelefonnummer du kan ringe.
Telefontid kl.20-21 mandag-fredag.

Kontakt Med Följande Person i Vårt Healer Team!

Gå Från Margareta Tiger till Healer-Team!

Lär Mer!

footer for page