logo for personlig-utveckling-healing-meditation.com
leftimage for personlig-utveckling-healing-meditation.com

Kristina Friström Universell Vit Tids Healer

KRISTINA FRISTRÖM

Universell Vit Tids Healer


Mitt namn är Kristina Friström och jag är bosatt på Gotland.

I början av år 2008 gick jag grundkursen i universiell vit tids

healing hos Jonas och Christina.

Jag är ordhealer och terapeut för människa och djur.


Min starka sida är distanshealing, då den passar ihop med mitt

frihetsälskande väsen.

Med ordhealer menar jag att jag helar med ord. Under healingen

får jag emota budskap som klienten behöver höra. Orden som kommer
är poesi, med andra ord vacker musik, musik som stämmer ostämd
energi.
 
"Ordet" är för mig kärlek i och med min starka gudstro och passion för skrivandet.

Jag har "hört" sedan jag var barn och lika länge haft pennan som medium.

Hörseln är det "sinne" som är mitt mest framträdande medans jag även kan
"se" med mitt tredje öga. Känner också det som är outtalat.

Djuren är några av mina medhealers, både mina egna och ibland även klientens djur.


Moder Jord är mina fötter och himlen är mitt huvud.


Den viktigaste erfarenheten jag gjort utav Universiell Vit Tids Healing, är att den för individen
samman med sin gudomlighet  och därmed skapar personliga mirakel.
 
Kontakta mig, antingen på telefon eller via mail, så avtaler vi tid.
 
Vill Du Maila Kristina Friström klicka här!

Telefon: 0705-638992

Gå Från Kristina Friström till Healer-Team!

Lär Mer!


footer for page