logo for personlig-utveckling-healing-meditation.com
leftimage for personlig-utveckling-healing-meditation.com

Sara Fjerstad Universell Vit Tids Healer

SARA FJERSTAD

Universell Vit Tids Healer 

Lite om mig

Jag är en trebarnsmor som är utbildad apotekstekniker och för närvarande sjuksköterske-student. Jag är född og uppvuxen i Göteborg, men har bott många år i Norge. Nu bor jeg i Steinkjer, 12 mil norr om Trondheim.

Jag har alltid interesserat mig för den andliga dimensionen av tillvaron. Mitt intresse för alternativ behandling sköt fart efter födseln av mitt andra barn, då jag gick igenom en period med dålig hälsa och upptäckte att den vanliga "skolmedicinen" inte kunde hjälpa mig. Min utgångspunkt är att skolmedicin og alternativ behandling utfyller varandra. Båda behövs och kompletterar varandra. Mina yrkesval som apotekstekniker og sjuksköterska, i kombination med min alternativa utbildning, avspeglar min önskan om att uppnå en helhetskompetans innanför både traditionella og alternativa behandlingsformer. En god healer skall veta när klienten bör hänvisas videre till läkare, sjukgymnast o.s.v.  När jag ger healing använder jag min kompetans i kombination med mina intuitiva förmågor  för att skapa mig ett helhetsintryck av klientens hälsa. På det sättet blir det lättare att hitta roten till problemet och justera eventuella obalanser hos klienten.

iindra är ett kanaliserat namn som jag använder under healing och annat andligt arbete.

Min utbildning innanför alternativ behandling:

-Universell Vit Tids Healing kurs 1-3
-New Earth Teacher kurs 9 + 9 1/2
-Beyond kurs 1-4

Ta gärna kontakt för konsultation, avstånds-healing, distans-healing eller när-healing!

Mobil: 0047-95999356

footer for page