logo for personlig-utveckling-healing-meditation.com
leftimage for personlig-utveckling-healing-meditation.com

Effektiv Healing & Utbildning
Av Erfarna Healers & Lärare
För Personlig Utveckling

Vad Är Effektiv Healing & Utbildning För Personlig Utveckling?

Är Universell Vit Tids Healing En Effektiv Healing & Utbildning Som Lärs Ut Av Erfarna Healers Och Lärare För Personlig Utveckling? 

Universell Vit Tids Healing fungerar alltid på vem och vad som helst, hela tiden, antingen vid fysisk närvaro eller på distans! Därför har vi valt att arbeta med Universell Vit Tids Healing, en unik, effektiv och uråldrig utomjordisk healing.


Veta Mera och Boka Kurs Ring Mig Jonas Philipson
0705-97 95 00


Varför Är 

Universell Vit Tids Healing 

En Effektiv Healing & Utbildning

För Personlig Utveckling?

Utbildningsrum för Universell Vit Tids Healing

1. Universell Vit Tids Healing skapades av högt utvecklade andliga varelser som följt Jordens utveckling i miljoner år och såg att det fanns ett behov för en universell healingform.

2. Denna healingform, vår jordiska variant av den, skapades för att vara helt samstämmig med människan och hennes behov av att ge och ta emot healing. Det vill säga den är anpassad för att täcka mänsklighetens behov och ge rätt mängd energi och med rätt frekvens.

3. Grundarna av Universell Vit Tids Healing har en djup tro på Alltet. Deras tro säger dem att allt och alla är unika. De säger att alla bär på en kraft och tro som är unik för just den personen. Så varje människa, liksom det mest gudomliga är var och en sin unika del av enheten som utgör Alltet. Alla behövs för att Alltet skall vara komplett, ingen bit får fattas. Vi tror inte heller att alla vare sig skall eller bör lära sig att praktisera och utöva Universell Vit Tids Healing. Eftersom vi är unika så har vi även unika vägar att gå i livet och i andligheten. 4. Man måste inte tro på någonting specifikt, för att praktisera Universell Vit Tids Healing. Men det är bra att ha en tro på något som är Högre än en själv.

5. Den beskyddar och är säker att använda för både utövaren och mottagaren/klienten.

6. Universell Vit Tids Healing är skräddarsydd för mänskligheten, men också för Jordens djur och natur, vilket gör den en effektiv kärleksfull healing för personlig utveckling. Den passar in för healing av både fysiska och psykiska problem, såväl som emotionella och vardagliga situationer i livet här på vår älskade Moder Jord.

7. Alla kan lära sig Universell Vit Tids Healing. Ålder spelar ingen roll, men en elev bör vara minst 10 år fyllda, eller också vara mogen nog för att kunna ta ansvar och förstå. Inte heller ens personliga uppfattningar och religiösa inriktning spelar någon roll. Bara hjärtat är med, så är man också hjärtligt välkommen.

8. Universell Vit Tids Healing kan inte störa, förstöra eller påverka karma.

9. Varje healer har olika startnivåer. Det vill säga, om någon varit healer i något tidigare liv så börjar man på en högre nivå, än andra, som inte har varit det.

10. Det finns inga gränser för hur mycket kraft en person kan prestera och uppnå. Detta är en av orsakerna till varför denna healingform varit okänd för allmänheten så länge. Till en början var utövarna av Universell Vit Tids Healing få och alltid kontaktpersoner, som inte ville göra sig officiella. De ”gömde” sig. Numera är man mer utåtriktade och talar öppet om healingformen. Men trots allt följer de flesta utövarna och lärarna ändå filosofin om att inte sprida för mycket onödig reklam runt sig. De som kommer till oss skall komma. Det är därför vi finns online, så kan var och en kan hitta oss när de själva vill. 

Utbildningsrum för Universell Vit Tids Healing


Veta Mera och Boka Kurs Ring Mig Jonas Philipson
0705-97 95 00


11. Universell Vit Tids Healing bevarades som hemlighet fram till i maj 1993. Vid denna tid genomgick Jorden en naturlig höjning till en högre andlig insikt. Mångas andliga intresse vaknade upp på den tiden.

12. Universell Vit Tids Healing är unik genom att healern är uppkopplad på en specifik källa av kraft, den Universella Vit Tids Healingens Källa. De Äldsta, Höga Andliga Varelser, Utomjordingar, Änglar, Ljusväsen och andra Varelser vakar vid den Universella Vit Tids Healingens Källa av Kraft.

13. Från Källan flödar en Kraft kallad Vit Tid. Den Vita Tiden innehåller vitt ljus som är lika med alla färger i ett, samt all tid vilket är detsamma som dåtid, nutid och framtid i en och samma enhet. Man använder alltså inte sin egen personliga kraft eller sin livsenergi, vilket en del andra healingformer faktiskt gör, med förödande konsekvenser för utövaren.

14. En healer som använder Universell Vit Tids Healing också kunskapen om att ta ner Universell Kraft via något som kallas den Gyllene Rörelsen. Denna speciella energirörelse är urgammal och härstammar sedan före begynnelsen självt.

15. Via Vit Tid kan healern gå tillbaka i tiden, lite som ett medium, men i detta fall mer för att ge healing, detta någon sekund innan skadan, sjukdomen eller problemet uppkom. Man healar naturligtvis även i nutid och tar bort smärta och obehag som finns just nu, men healingkraften sänds även in i framtiden. Detta görs för att motverka att skadan, sjukdomen eller problemet återkommer eller uppstår igen.

16, Universell Vit Tids Healing förbättrar även hälsan hos healern vid själva utövandet. Detta eftersom lite av kraften flödar till healern när denna/denne är färdig med sin healingsession.

17. Universell Vit Tids Healing följer de Karmiska Lagarna, så om en sjukdom har karmiska orsaker, så kan man inte heala den. Healingen går då inte heller att öppna eller slå på, vilket man annars gör. Den kan även stänga av sig om det rör sig om karma, vilket då utövaren då tydligt känner, upplever och förstår orsaken till.

18. Universell Vit Tids Healing kan även användas för att heala mycket annat, än bara människor, djur och växter. Även mat och dryck, materiella ting, händelser och personliga situationer i nutid och dåtid går bra att heala. Det är dock alltid enklare att heala eller påverka flytande substanser som vatten, blod, bensin etc. än till exempel ben, sten och metall. Men det finns inga gränser för hur denna healingkraft kan användas.

19. När utövaren/healern arbetar öppnar denna/denne först upp sig för Kraften, med ett öppningsord eller en fras. Då bildas en mottagartratt uppe på huvudet, kopplad till Kronchakrat. Nu blir healern effektiv och kärleksfull för sin och klientens personliga utveckling. Efteråt, när healingen är slutförd eller healingsession är över stänger sig healern igen. Ungefär som en på/avknapp för elström. Denna åtgärd, att öppna och stänga, gör att utövaren genast känner om karma är inblandat, då healingen stängs av helt. Efter varje healingtillfälle så ökar healerns kapacitet och kraft med ett steg. Detta då mottagartrattens öppning vidgas ett steg, för en större genomströmning. Man blir därmed starkare och starkare för varje healing man utför, detta även om man enbart skulle heala sig själv, sin dator eller hunden.

20. En ödmjuk attityd och en viss värdighet är alltid önskvärd hos våra utövare. Detta eftersom vi ger ut av villkorslös kärlek till medmänniskor och andra varelser etc. Man bör alltid minnas att hur duktig och stark man än blir, så är man endast ett verktyg för en fantastisk gudomlig kraft och möjlighet. Och man utför en handling i Ljusets och Kärlekens tjänst med sin healing.

Initieringsrum för Universell Vit Tids Healing

21. Universell Vit Tids Healing kan som sagt användas på många sätt. Healingen i sig verkar på alla nivåer hos klienten, även i de eteriska och astrala kropparna. Efter en behandling känner klienten av kraften i olika delsteg dag för dag. Dag 1, healingdagen, blir man ofta trött och sover gott på natten. Dag 2 blir man mycket pigg och har mycket energi. Dag 3 förnimmer man känslor och kan känna pirrningar och strömningar av energi i kroppen. Healingen som läggs in verkar sedan oftast i 25-27 dagar i kroppen. Detta kan bli kortare om skadan eller sjukdomen är av en allvarlig natur. Healingen är hela tiden målsökande i kroppen och hittar felet vare sig det är fysiskt, psykiskt, emotionellt etc., detta vid sessionen, men även under dagarna efter besöket. Så om man kom för ”ömma axlar” och felet var ett stressigt arbete, så blir det lugnare på jobbet efteråt. Kraften i sig är ”intelligent” och kan anpassa och ändra på sig med tiden medan healingen verkar. Allt sker efter behovet och kan även påverka andra om den får detta, till exempel chefen på jobbet. Men om chefen inte vill eller skall ha healing söker kraften en annan väg för att lösa problemet. Kanske får man en ny stol på jobbet eller känner sig extra skärpt och kan arbeta på bättre än vanligt och på så sätt komma ikapp. Utövaren kan som healer aldrig göra fel och det kan inte kraften heller.

22. Universell Vit Tids Healing kan även användas som Distanshealing. När man gör en sådan healing följer utövaren ett visst, ganska enkelt arbetsschema. I detta finns bland annat vissa utomjordiska tecken eller symboler som ritas eller tänks. En av dessa symboler kan även användas i andra sammanhang, för att stärka healerns kraft eller rent av som självförsvar. Symbolerna är en klar och tydlig tolkning av den Totala Villkorslösa Kärlekens Kraft.

23. Skillnaderna mellan Universell Vit Tids Healing och andra healingformer är väldigt många. Den starkaste skillnaden är att vi tar vår Kraft från en outtömlig Källa. En annan är att den Universella Vit Tids Healingen inte splittrats upp. Vi har inga svagare avarter eller luddiga förgreningar, utan står som en stark enhet med duktiga, mycket välutbildade, effektiva Huvudlärare, Assisterande Huvudlärare, Highteachers och Ordinarie Lärare, samt en massa duktiga utövande Vit Tids Healers. En annan skillnad är att vi tar in vår Kraft via en mottagartratt som leder in Kraften i mitten av Kronchakrats kanal. Vid en del andra healingformer tar man in sin energi på helt andra sätt, eller vid sidan om eller runt om Kronchakrats naturliga kanal. Det senare kan ibland strypa till Kronchakrat eller healerns eget andliga växande. Den Universella Vit Tids Healingens Kraft är även lika stark i båda händerna, vilket är praktiskt om man själv skulle skadat ena handen och ändå vill läka sig själv. Faktumet att vi kan arbeta i all tid är också unikt för Universell Vit Tids Healing. Detta gör att många av våra utövare blir mediala förr eller senare, om de så önskar. Den fria viljan är den Universella Vit Tids Healingens lag.

Frågan är om Universell Vit Tids Healing är En Effektiv Healing som lärs ut av erfarna healers och lärare, vad tror du?

Veta Mera och Boka Kurs Ring Mig Jonas Philipson
0705-97 95 00Gå Från Effektiv Healing Tillbaka Till Universell Vit Tids Healing

Lär Mer!