logo for personlig-utveckling-healing-meditation.com
leftimage for personlig-utveckling-healing-meditation.com

Effektiv Personlig
Konsultation
Coaching
Healing Eller Meditation

Personlig Konsultation Coaching Med Jonas Philipson


En Effektiv Personlig Konsultation Coaching Med Jonas Philipson!

En Effektiv Personlig Healing Konsultation!

Vad Kan Jag Få För Hjälp Med Universell Vit Tids Healing Eller Meditation?

Allt beror på Dig Själv!

  • Det Du Tänker På Skapar Du! 
  • Det Du Tror På Manifesterar Du! 
  • Det Du Tänker På Attraherar Eller Manifesterar Du!
  • Såsom Du Tänker Får Du Skörda! 
Livet manifesterar sig i samma hastighet som vi tänker våra tankar! 
  • Den Goda Nyheten är att livet levererar det du tänker på!
  • Den Dåliga Nyheten är att livet levererar det du tänker på!

Så frågan blir naturligtvis hur kan jag bli medveten om vad jag tänker på och hur jag kan välja vad jag vill tänka på?

Allt i universum är frekvenser, vibrationer dvs ljud eller ljus!
Dina Tankar Är manifesterade frekvenser, vibrationer, ljus eller ljud! Universell Vit Tids Healing fungerar utifrån dessa principer mekanismer! 

En hake är alltid var och ens karma! Vad kan healas eller ej beror på nivån av karma!

Så det är upp till alla att pröva sig fram till vad som fungerar för var och en.

Livet är enkelt men så svårt eller stort, man förstår inte alltid vad som händer! Eller väljer vad som skall hända! Antingen är vi offer dvs allt bara händer eller så är vi den som skapar våra tankar och vårt liv!
Frågan är inte Varför utan Vad för erfarenhet vill jag skapa nu!

Livets inre och yttre spelregler är till för att lära sig och sedan kan man leka med reglerna! 

Det är bara du som kan heala eller läka dig själv, med hjälp av dig själv eller med hjälp av någon!

Investering;
För en konsultation en coaching är 1000 skr per påbörjad timme för privatpersoner och 2000 skr per påbörjad timme för organisationer. 

Betalningsvillkor; 
Avgiften betalas kontant vid konsultations tillfället.

Betalas Till;
SOURCE BG 519-2224 eller direkt till Swedbank 83055-40231862

Avbokningsregler;
För avbokning en vecka innan konsultation debiteras 100% av avgiften. När du avbokar så gäller avbokning först efter att vi bekräftat din bokning!

Healer;
Jonas Philipson

Veta Mera och Boka Kurs Ring Mig Jonas Philipson
0705-97 95 00

Personlig Konsultation Coaching Med Jonas Philipson

En Effektiv Personlig Meditations Konsultation

Vad Kan Jag Få Hjälp Med Meditation! 

Har du lärt dig SOURCE MEDITATION eller Transcendental Meditation så kan jag hjälpa dig med din meditation! Att förstärka din tro på meditationen, att förstärka dina erfarenheter av meditationen, stärka din förståelse för meditationen, få djupare kunskap om meditationen! 

Att förstå medvetandets roll i förhållande till dina 60 000 tankar du tänker per dygn! Rent med-vetandet, ljuset, det omanifesterade, ren stillhet, obegränsad kunskap, ren visdom, hemmet för all kunskap, den innersta källan, bortom tid och rum! 

Du är vad ditt medvetande är, du är vad du tänker, du är vad du känner, du är vad du äter, du är hur du beter dig!

Investering;
För en konsultation en coaching är 1 000 skr per påbörjad timme
och 2 000 skr per påbörjad timme för organisationer

Betalningsvillkor; 
Avgiften betalas kontant vid konsultations tillfället.

Betalas Till;
SOURCE BG 519-2224 eller direkt till Swedbank 83055-40231862

Avbokningsregler;
För avbokning en vecka innan konsultation debiteras 100% av avgiften. När du avbokar så gäller avbokning först efter att vi bekräftat din bokning!

Meditationslärare;
Jonas Philipson

Veta Mera och Boka Kurs Ring Mig Jonas Philipson
0705-97 95 00


Gå Från Effektiv Personlig Konsultation Coaching Tillbaka Till Startsidan!

Lär mer!