logo for personlig-utveckling-healing-meditation.com
leftimage for personlig-utveckling-healing-meditation.com

Meditation
Avslappning
 Yoga
Mental Träning

meditation


Meditation, avslappning, yoga, mental träning för minskad stress och utbrändhet, samt större självkänsla och självförtroende, bättre välmående, bättre fysisk och mental hälsa!

Det finns två sätt att leva sitt liv.
Ett är som om ingenting är ett mirakel.
Det andra är som om allting är ett mirakel.
-Albert Einstein


Meditation, avslappning, yoga, mental träning är bra för utveckling av friskvård, rehabilitering, ökad effektivitet, samt för coaching, ledarutveckling, teambuilding och personlig utveckling.

Vi har mediterat själva i över 40 år och mer än 30 års erfarenhet av att lära ut meditation, avslappning, yoga, mental träning!

Se Denna Youtube 2 Min Om Meditationens Utveckling Av Hjärnans Kapacitet Och Samordningsmönster I Jämförelse Med En Icke Mediterande Person!

Många av oss tror att saker och ting skall lugna ner sig “sen” - men detta är en livslögn. Allting runt omkring oss är i ständig förändring, det är den inneboende kraften i naturen och universum dvs att allting är i ständig utveckling. Vi kan därför inte vänta tills det blir lugnt för det kommer det nämligen aldrig att bli. Vi behöver hitta den oföränderliga, stillheten, lyckan i oss själva. Har vi förmågan att vara centrerade i oss själva kan vi möta vilken förändring som helst med full flexibilitet. Vi är aldrig offer för omständigheterna. Detta är att Vara den Jag Verkligen Är. Det har alltid sagts att när människor når mästerskapet, ingenting kan göra dom olyckliga.

Frågan är, går det att Erfara den Jag Verkligen Är, att Vara Mästare i Mitt Liv och vad skulle det innebära?

SOURCE MEDITATION - Meditera, Använda En Effektiv Meditation, Yoga, Mental Träning  – Är Själv-Ledar-Coaching! En Transcenderande Meditation Utifrån Den Uråldriga Vediska Vetenskapen.

Att komma i samklang, att bli ett med min egen resurs, min innersta källa, inte ta bort något utan utnyttja den resurs jag är född med, att ge mig tillbaka till mig själv, att återfå minnet av den jag alltid varit. Bli Den Jag Redan Är.

Jag är Själv min egen outnyttjade reservoar. Denna resurs finns i mitt eget psyke och medvetande.

Människor har i all tider talat om s.k höjdpunkts-upplevelser (Maslows peak-experience) eller transcendens upplevelser och att dessa är oerhört vitaliserande och förstärkande för individens hälsa, mentala förmåga, kreativitet och hennes förmåga att harmoniskt relatera till omgivningen.

SOURCE MEDITATION använder sig av den vi är, våra tankar och upplevelser. Vi tar fram vårt Själv med hjälp av oss själva. Vi blir den vi redan Är i grunden, nämligen rent medvetande, Självet, vårt Högre Jag, bortom tid och rum. Kärt barn har många namn.

Problemet tycks bara vara att dessa upplevelser är så sporadiska och okontrollerbara. I Indien visste man redan för många tusen år sedan hur dessa upplevelser kunde systematiseras.

Meditera Med En Effektiv Meditation, Yoga, Mental Träning - SOURCE MEDITATION

I SOURCE MEDITATION använder man sig av sinnets medfödda funktion att slå sig till ro, att gå bortom, att transcendera tid och rum. Det är alltså fullständigt naturligt för oss att uppleva inre stillhet eller vilande vakenhet, om vi ges tillfälle därtill.

SOURCE MEDITATION är en transcenderande meditation. Går bortom tanke, ord och handling. Hemligheten ligger just i att processen är helt ansträngningslös och faktum är att ju mer vi naturligt utan ansträngning ”släpper taget” desto lättare går det.

Meditation Med Jonas Philipson


• SOURCE MEDITATION kräver ingen koncentration, men effekten efter meditationen är ett mer koncentrerat, fokuserat tänkande.

• SOURCE MEDITATION kräver inte att man tror på tekniken eftersom alla positiva mentala och sociala effekter bygger på effekterna på fysiologin, och dessa kommer automatiskt i och med att man gör tekniken regelbundet.

• SOURCE MEDITATION i sig är inte avslappning, men avspänningen av nervsystemet och musklerna kommer som en ”biverkning” då man gör tekniken. Den mentala aktiviteten minskar genom att man använder sig av en ljudkombination - ett s.k mantra - vilket inte betyder någonting och på så sätt tillåtes sinnet att vila.

”There are few tools more effective or more useful 
in achieving deep knowing, true joy, 
and inner peace than 
daily meditation.” 
- Neal Donald Walsch

Att Meditera, Använda En Effektiv Meditation, Yoga, Mental Träning påverkar sinnet som påverkar kroppen vet man säkert i dag. Försök med universitetsstuderanden visade att enbart tanken på tentamen höjde adrenalin och cortisolutsöndring i blodet. (Adrenalin och cortisol är s.k stresshormoner).

Känslan av rädsla och nervositet går hand i hand med höga halter av stresshormon i blodet. Olika typer av känslotillstånd har sitt korresponderande fysiologiska tillstånd. På samma sätt har transcendens tillståndet eller det meditativa tillståndet ett korresponderande fysiologiskt tillstånd.

Forskning har vid upprepade tillfällen påvisat att:

• Kroppen vilar ; minskad syreförbrukning, långsammare andning, minskad hjärtfrekvens, minskade halter av stresshormoner medan

• Hjärnan är aktiv; EEG-mätningar visar ett koherent hjärnvågsmönster tydande på en livlig, alert men samtidigt stillsam hjärnaktivitet.

• Detta speciella fysiologiska tillstånd har en läkande effekt på sinnet och kroppen. Stress och spänningar som hindrar individerna att använda sin kreativitet, energi och prioriteringsförmåga, avlägsnas på ett naturligt och smärtfritt sätt.

• Den subjektiva upplevelsen av att Meditera regelbundet kan sammanfattas som en känsla av tillfredsställelse, frihet, medkänsla och kärlek samt en stark förnimmelse av att ha hittat sig själv. Flödet och ledtiden mellan tanke – ord – handling blir snabbare, friare, enklare och mer dynamiskt.

Länkar till forskning på olika meditationstekniker och en videointroduktion.

http://www.sol.com.au/kor/21_02.htm
http://www.crystalinks.com/medbrain.html
http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Meditation?OpenDocument
http://www.technologyreview.com/articles/04/02/newton0204.asp

http://www.tm.org/research-on-meditation
http://www.tm.org/main_pages/video.html

Meditation Med Jonas Philipson

Copyright 2008 Jerry Whiting.
JetCityOrange.com

”The Greatest enemy of individual freedom is the individual himself.” 
- Neal Donald Walsch

GRUNDKURS;

Utbildning i SOURCE MEDITATION, EN EFFEKTIV MEDITATION, YOGA, MENTAL TRÄNING är grunden för Själv-Ledar-Coaching, en effektiv, enkel, andlig, mental, emotionell, fysisk och social metod för medvetandeutveckling, självkännedom och stresseliminering som var och en gör på egen hand och/eller i grupp efter en kortare introduktion:

Introduktion; heldag för större grupp och 3-4 timmar för en mindre grupp ner till en person.
Kort personlig intervju; 1 tim/person.
Personlig instruktion; 1 tim/person.
Uppföljning i grupp; 3 möten á 3 tim i tät följd för att skapa en stabil grund för fortsatt Själv-Ledar-Coaching.
Långtidsuppföljning; 2 uppföljningsmöten á 3 tim med ett par veckors mellanrum för att säkra fortsatt utövande av meditationen dvs sin egen Själv-Ledar-Coaching.


PRISER;
Organisationer betalar för en

  • GRUPP om 10 personer ca 10 525/person
  • GRUPP om 20 personer ca 8 500/person
  • EN person 13 900

Privatpersoner betalar 8 000 inklusive moms per person.

Jag Jonas Philipson är din lärare, guide, coach och broder i utbildningen av SOURCE  MEDITATION. Jag lär dig Meditera, en Effektiv Meditation, Yoga och Mental Träning

Jag är grundare, ägare och konsult i SOURCE www.source.se,  www.personlig-utveckling-healing-meditation.com sedan 1983. Jag har utforskat meditation i mer än 38 år, transpersonell psykologi i 18 år och Healing i 10 år. Jag har lärt ca 1000 personer att meditera och ett hundra tal healing och suttit 1000 tals timmar i samtal och coaching. Jag är alternativt internationellt utbildad som meditations- och healing-lärare, själv-ledar-coach, livs-coach, terapeut, vägledare, mentor, par-coaching, relation- & kommunikation.

Jag har kopplat ihop för att själv få en bättre förståelse och större helhet, sambanden mellan Andliga, Strukturella och Finansiella Kapitalet, Kompetensen, Intelligensen, Medvetenheten, Kärleken.  

Helheten består av;

  • SQ (Spiritual Intelligence) Andlig Intelligens, 
  • IQ (Intellectual Intelligence) Intellektuell Intelligens, 
  • EQ (Emotional Intelligence) Emotionell Intelligens, 
  • BQ (Body Intelligence) Kroppslig Intelligens och 
  • RQ (Relationship Intelligence) Relation/Social Intelligens.
  • CQ (Connecting the dots Intelligence) Se samband Intelligens.
  • FQ (Financial Intelligence) Finansiell Intelligens.

Vid bokning mailar vi en bekräftelse och faktura.
Anmälan är bindande.

Betalningsvillkor; Avgiften betalas vid kursstart.

Avbokningsregler; För avbokning en vecka innan kursstart debiteras 100% av kursavgiften. För avbokning 1 månad innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Plats; Kurgård Villa Phantasia, Abbedissavägen 4, Idealbyn i Skokloster.

Betalas till; SOURCE BG 519-2224.

Tack för ditt intresse för att lära dig meditera för din personliga andliga, mentala, emotionella, fysiska och sociala utveckling.

Namaste! (Vilket är ett universellt sätt att hälsa på varandra)

Jag hedrar platsen i Dig
var hela Universum bor.
Jag hedrar platsen i Dig
Av Kärlek, Av Ljus, Av Sanning, Av Fred.

Jag hedrar platsen inom Dig där,
Om Du är i denna plats i Dig,
Och jag är i denna plats i mig,
Då Är vi bara En av Oss.

Boka Här!

Gå Från Meditera Tillbaka till Startsidan!

Lär Mer!

footer for personlig utveckling page