logo for personlig-utveckling-healing-meditation.com
leftimage for personlig-utveckling-healing-meditation.com

RÄTT LJUS VIVA LITE
LIVETS LJUS
DAGSLJUS INOMHUS
* Se Bättre  * Må Bättre  * Prestera Bättre

      Rätt Ljus Fullspektrum Lysrör  Rätt Ljus Fullspektrum Halogen   Rätt Ljus Fullspektrum Spirallampa  Rätt Ljus Fullspektrum Spirallampa  Rätt Ljus Fullspektrum Spirallampa

RÄTT LJUS VIVA-LITE – Livets Ljus, Dagsljus Inomhus, Se Bättre, Må Bättre, Prestera Bättre, Ser Alla Färger Utan Ansträngning! Du blir mindre trött, lättare att vara aktiv! Du får du rätt balans i energin med dagsljus inomhus!

Viva-Lite lysrör har, i motsats till såväl konventionella lysrör som lysrör av fullfärgstyp, ett spektrum som liknar det naturliga dagsljusets.

Forskning har visat att dagsljusets egenskaper är viktiga – såväl i arbetsmiljöer som i hemmiljöer och även i rent terapeutiska sammanhang.

Naturligtvis är det väsentligt att kunna se bra, men det är inte det enda. Dåligt ljus har visat sig kunna ge huvudvärk, trötthet, depressioner och sömnsvårigheter. Bland annat genom effekterna på produktionen av hormonet Melatonin. Det säger ju sig självt att dagsljus, solen är avgörande för våra liv!

Rätt Ljus Viva-Lite Är Livets Ljus, Dagsljus Inomhus Se Bättre, Må Bättre, Prestera Bättre!

    * Viva-Lite finns även som kompaktlysrör med vanlig E14/E27 sockel.

    * Vi säljer armaturer för allmänbelysning, arbetsplatser och för ljusterapi.

    * Vi arbetar som konsulter för skapande av goda ljusmiljöer och ljus-terapi-rum.

Vad Är Fullspektrumljus?

Först under senare år har forskarna upptäckt att det inte enbart är ljusstyrka och ljusflöde som bestämmer ljusmiljön. För att se "rätt", t.ex. vad gäller färger, och för fysiskt och mentalt välbefinnande krävs också rätt ljussammansättning.

Dagsljuset, som är det ideala ljuset, är rent vitt och sammansatt av spektrums samtliga våglängder. Konventionella lysrör, med få undantag, återger endast delar av detta spektrum. Man brukar säga att ljuset är orent.

Viva-Lite/True-Lite skiljer sig endast marginellt från det naturliga dagsljuset. Detta förhållande återspeglas i spektralkurvans utseende.

En standard för mest rättvisande färgtemperatur är 5500 K och för färgåtergivning index Ra 100. Dessa värden tillsammans med det jämna spektrat karakteriserar dagsljuset. I diagrammet nedan jämförs dagsljuset med tre andra ljuskällor i dessa avseenden. Att Viva-Lite/True-Lite är överlägsen alternativen i alla tre är uppenbart.


Rätt Ljus Viva-Lite Fullspektrum LysrörViva-Lite Fullspektrum Lysrör
5.500 Kelvin, Ra 96-98
Naturligt
Dagsljus

Konventionellt lysrör typ varm-vitt 2.900K, Ra 56
För att det ska vara fullspektrumljus måste dessa kriterier uppfyllas och Rätt Ljus/Viva-Lite uppfyller dessa kriterier:

  • K (kelvin) 5.500

  • Ra (färgåtergivningsindex) så nära 100 som möjligt.

  • Spektralkurvan måste efterlikna dagsljuset.

"Nya lysrör får sömniga skolelever att kvickna till"

Det var förstasiderubrik i DagensNyheter 2008-04-03. Trötta skolelever kan bli hjälpta av fullspektrumlysrör. När forskare bytte lysrör i klassrummet blev eleverna morgonpiggare och fick en effektivare nattsömn.

Arne Lowden, forskare vid stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet säger "Resultaten är så goda att andra skolor har börjat intressera sig för ljuset i skolan".

Problemet med vintertrötthet drabbar inte bara skolan utan är lika på de flesta arbetsplatser.

När dessa tre kriterierna uppfylls är det fullspektrum ljus.
1. K (=kelvin) 5.500
2. Ra (=färgåtergivningsindex) så nära 100 som möjligt.
3. Spektralkurvan måste efterlikna dagsljuset.

Jag var med och startade Rätt Ljus på 70-talet i Sverige. Jag älskar Rätt Ljus och har använt Rätt Ljus, Livets Ljus, Dagsljus Inomhus själv i snart 40 år!

Belysning på arbetsplatsen med Rätt Ljus!

Belysning i hemmet med Rätt Ljus!

Belysning i skolan med Rätt Ljus!

Ljusterapibelysning med Rätt Ljus!

Bekanta dig med forskningen på rätt ljus!

Vad kostar Rätt Ljus klicka här!

Kontakta mig för att pröva Rätt-Ljus Livets Ljus Inomhus!

Gå Från Rätt-Ljus Till Startsidan

Lära Mer!footer for page