logo for personlig-utveckling-healing-meditation.com
leftimage for personlig-utveckling-healing-meditation.com

RESULTAT
AV ATT
MEDITERA


Meditera

Resultat Av Att Meditera!
Utdrag Av Mer Än 500
Nöjda Ledare, Chefer och Medarbetares
Egna Formulerade Erfarenheter

På Vad De Fått Ut Av Att Meditera
Av De Som Vi Lärt Meditera!


Se Denna Youtube Film 2 Minuter Om Meditationens Utveckling Av Hjärnans Kapacitet Och Samordningsmönster I Jämförelse Med En Icke Mediterande Person!

Folk utvecklas inte mot ålderdomen.
När de slutar utvecklas, åldras de.
--okänd
Andra Upplever Mig Lugnare
Använder Fler Frekvenser
Använder Nya Sidor Av Mig
Avkoppling
Avslappnande
Avspänd
Avstamp
Try not to become a person of success,
but rather try to become a person of value.

-- Albert Einstein
Balans
Behåller Mitt Själv Mer
Behärskar Mer Min Energi
Behöver Meditationen
Bekräftelse På Rätt Väg
Bekymrar Mig Mindre
Besvärliga Situationer Lättare
Betraktar Mig Själv Mer
Blir Mindre Störd
Blivit En Del Av Mitt Liv
Blivit Säkrare
Bottnar Lättare
Bra Utfall På Investerad Tid
Bryter Destruktiva Krafter
Bättre Minne
Bättre Resultat Tänkandet
Bättre Sociala Relationer
Bättre Sömn
Bättre Överblick
Simplicity is the ultimate sophistication.
-- Leonardo da Vinci
Direkt Hälsoförbättring
Everybody can be great
because everybody can serve.

--Martin Luther King, Jr.
Effektivare
En Rikedom Varje Dag
Enklare
Ett Nytt Liv-Påverkar Allting
He is a wise man who does not grieve
for the things which he has not,
but rejoices for those which he has.

-- Epictetus
Fantastiskt Bra
Finns Förklaring Av Det Jobbig
Få Bort Det Undermedvetna
Får En Paus
Får Mer Gjort Mindre Ansträngn
Fått Matlusten/Aptit Tillbaka
Fått Perspektiv
Färre Depressioner
Färsk Vara
Förlorar Mitt Själv Mindre
Förstår Andra Människor Bättre
Förstår Människors Rekationer
What you are will show in what you do.
-- Thomas A. Edison
Gillar Läget
Gillar Mig Själv Mer
We can only open doors,
we can´t drag people through.
--Jim Morrison--
Gladare
Går Inte In I Folks Aggression
Går Långsammare
Gör Inte Lika Mycke Onödigt
Gör Mer Det Som Jag Tror På
Gör Mer Rätt
Remember - No matter where you go, there you are.
-- Okänd

Hindrar Spänningar Lagras
Hinner Med Förutsätter Mig
Hoppar Över Känns
Härlig Känsla
Hävdar Min Åsikt Bättre
Managers are people
who do things right;
Leaders are people who do the right thing.

-- Warren Bennis
Ifrågasätter Mer
Inre Dusch
Inre Samling
Insikt Skapar Problem Själv
Coaching sets the pace
to get the best out of others
 while giving the best of yourself.

-- David Cottrell
Jag Ser Klart Nu
Jag Är Viktigare för Mig Själv
Jämför Mig Mindre Med Andra
Years may wrinkle the skin,
but to give up enthusiasm wrinkles the soul.

-- Samuel Ullman
Klarare Tankar
Kommer Ej Lika Snabba Svar
Koncentration Bättre
Kontroll Över Mig Själv
Kopplar Av
Kopplar Av Mer
Kraftkälla
Kreativare
Kreativitet Bredare
Kunskapen Halveras 18 Månader
Känner Mig Modigare
Känner Mig Viktigare för Mig S
Känner Mina Egna Spänningar
Känner Stor Sorg
Känns Bra
"Nog vet vi vilka vi är,
men inte vilka vi kan bli!"
--William Shakspeare

Laddar Batterierna
Laddar Upp
Livet Härligt
Livet Känns Annorlunda
Livet Är Lättare
Livet Är Mycket Enklare
Lugn
Lugn & Ro
Lugn Påverkan På Andra
Lugnar Ner Sig - Ventil
Lugnare
Lugnare Aktivitet
Lyssnar Bättre
Lyssnar Mer På Mig Själv
Låter Mig Inte Påverkas Utifrå
Lägre Blodtryck
Lättare & Enklare
Lättare Att Tänka
Lättare Fokuser
Lättare Hitta Lösningar Proble
Lättare Koppla Av
Lättare Säga Nej
Lättare Sätta Igång Att Jobba
Lättare Vara & Bli Lugn
Löser Problem
Löser Upp Stress
If you don't like the way the world is, you change it.
You have an obligation to change it.
You just do it one step at a time.”
 It is time for us all to take those steps.
--Marian Wright Edelman
Meditation en Medicin För Kroppen
Maserar Mina Egna Spänningar
Mer Alert
Mer Balans
Mer Benägen Ta Tag I Problem
Mer Distans
Mer Distans Intryck
Mer Energi
Mer Energisk
Mer Harmonisk
Mer Kontakt Känslor&Mig Själv
Mer Livskunskap
Mer Lugn
Mer Medveten
Mer Mig Själv Överallt
Mer Nyfiken
Mer Närvaro
Mer På Hugget
Mer Receptiv
Mer Samlad
Mer Självkritisk
Mer Strukturerad
Mer Tillfreds
Mer Tolerant
Mer Tålamod
Mer Öppen
Mera Ro
Mindre Behov Tillfredställa Al
Mindre Dåligt Samvete
Mindre Frustrerad
Mindre Huvudvärk
Mindre Migrän
Mindre Oro
Mindre Prestationsångest
Mindre Stress
Mindre Sömn
Mindre Upp i Varv
Minskad Utbrändhet
Mycket Modigare
Mår Bättre
Måste Inte Hinna Med
What you get by achieving your goals
is not as important as
what you become by achieving your goals.

-- Zig Ziglar
Nalkas Problem På Nytt Sätt
Neutraliserar Laddning
Ny Start
Ny Utveckling
Motivation will almost always
beat mere talent!

-- Norman Augustine
Observerat Utbrändheten Ökar K
Ofantlig Energi
Ok Göra Fel Eller Inte Kan
Orkar Mer
Orkar Tänka Tanken Ut
Otroligt Positiv Igen Men Ärlig
I have a capacity in my soul for taking in God entirely.
I am as sure as I live that nothing is so near to me as God.
God is nearer to me than I am to myself;
my existence depends on the nearness
and the presence of God."
  - Meister Eckhart (ca 1260-1327)
Piggare
Positiv
Positivare
Prioriterar Bättre
Prioriterar Mig Själv
Prioriteringarna Är Mer Livsbe
På Väg Mot Mer Balans
Påminns Om Vad Glömt
When someone offers you a challenge,
don’t think of all the reasons why you can't do it.
Instead say, "Yes!" Then figure out how to get it done.

-- Katherine Hudson
Refererar Till Mig Själv
Reflekterar Helt Nytt Sätt
Reflekterar Medvetet Oftar
Reflekterar Över Mig Själv Mer
Reflektion
Rensar Huvudet
Cooperation gets teams pulling together.
Staying focused on the organization's mission
 ensures they pull in the right direction.

-- Eric Harvey
Samlad Stillhet
Samverkan i Grupp Ökar
Sansad Mer
Ser Framemot Sätta Mig Mediter
Ser Livet På Ett Annorlunda Sä
Ser Personer Annorlunda Sätt
Skarpare
Skönare
Skönt
Snällare
Sociala Relationer Bättre
Sortera Tankar
Sover Bättre
Sover Mindre Ca 1,5 Tim
Spelar Ingen Roll När Jag Arg,
Spänningar Släpper
Stabilare
Stabiliserande
Stannar Upp
Stark Fysisk Stressupplösning
Starkare
Stillhet
Stormens Öga
Stressar Mindre
Strålar Runt Dig Säger Folk
Styr Mer Mitt Eget Arbete
Styr Mer Mitt Liv
Står Bättre Mot Stress
Stänger Av Telefon Etc Vill In
Stödjande
Större Balans Dynamisk Aktvite
Större Distans
Större Distans I Livet
Större Effektivitet
Större Empatisk Förmåga
Större Inre Trygghet
Större Krav På Mig Själv
Större Medvetenhet
Större Självförtroende
Större Självkännsla
Större Säkerhet
Större Ödmjukhet
Säger Mer Vad Jag Tycker
Säkrare
Säkrare I Min Livsuppfattning
The ultimate ignorance
 is the rejection of something
you know nothing about and refuse to investigate.
--Dr. Wayne Dyer

Tappat Livsmening Hoppet Tillbaka
Tappat Spärrar
Tar En Sak i Sänder
Tar Itu Med En Gång
Tar Mer Lugnt
Tar Mer Plats
Terapin Går Bättre
Tiden Är Min
Tryggare
Tydligare
Tänker Andra Värden
Tänker Igenom
Tänker Klarare
Tänker Mer Strukturerat
Tänker Mindre Svårt
Tänker På En Sak i Taget
Aim for service and success will follow.
-- Albert Schweitzer
Uppskattar Tillvaron Mer
Utvilad
If you don't know where you are going,
you will probably end up somewhere else.

-- Laurence Johnson Peter
Varm Glädje Lyckokänsla
Vet Vad Jag Vill
Vila
Vill Förstå Mer Om Mig Själv
Vill Plocka Fram Min Potential
Vågar Kräva Mer
Vågar Mer
Vågar Mer På Ett Nytt Sätt
Vågar Välja Mer
Väderkvickt
If you don’t care, your customer never will.
-- Marlene Blaszczyk
Återskapa Lugn Snabbare
Only those who dare to fail greatly
can achieve greatly.
--Robert F. Kennedy

Är Mer Än Vad Jag Gör
Ärligare
We must accept finite disappointment,
but never lose infinite hope.

-- Martin Luther King, Jr.
Ödslar Ej Energi Onödigt
Ökad Aktivitet
Ökad Distans
Ökad Tillfredsställelse
Ökad Vikt
Ökar Energin
Öppna Sinnena

footer for page