logo for personlig-utveckling-healing-meditation.com
leftimage for personlig-utveckling-healing-meditation.com

Personlig Utveckling
Och 
Utbildning
Med HJÄLP Av
Universell Vit Tids Healing

Veta Mera och Boka Kurs Ring Mig Jonas Philipson
0705-97 95 00


Personlig Utveckling och Utbildning med hjälp av  Universell Vit Tids Healing, som är en urgammal universell healing och meditations konst, vilket ger dig ett nytt synsätt, en ny erfarenhet av livet samt höjer din vibration, medvetenhet och kunskap.


Utbildning i Universell Vit Tids Healing Ger Dig;

• bättre hälsa fysiskt och psykiskt
• mer trygghet och harmoni
• mer energi till inre och yttre möjligheter
• klarare och starkare intuition och medkänsla
• fördjupning av dina positiva upplevelser
• förbättrad smärtlindring
• inspiration till mer kärlek, skaparglädje, kreativitet, förnyelse och idérikedom
• kontakt med dina behov och önskningar för ökad tillfredsställelse
• inspiration till en förnyad och läkande gemenskap med din familj, dina vänner, samhället, världen och i nästa dimension våra utomjordiska vänner
global utveckling för moder jord med ny kunskap om de naturlagar som bäst gynnar Moder Jord och oss själva


Personlig utveckling och utbildning med hjälp av Universell Vit Tids Healing ger dig möjligheten att arbeta med en målsökande healing, i och bortom tid och rum. En healing som hjälper dig att söka efter problemet och finna ditt behov oavsett om du befinner dig inom eller utanför dig själv. Den kan lugna dig och läka dig, dina djur, dina växter eller någon annans situation du har valt att heala. Att ge och förstå villkorslös kärlek utvecklar ditt hjärta, ditt sinne, dina tankar och påverkar dig och hela din omgivning positivt.

Filosofin bakom Universell Vit Tids Healing säger att din kropp är som ett musikinstrument, som skall kunna spela de mest finstämda av vibrationer, toner. När din kropp på något sätt mår dåligt, så spelar den falskt.

Genom att du med Universell Vit Tids Healing når så djupt, så går du in och "stämmer" din kropp till rätt tonart vibration igen. En tonart vibration som ger dig ett friskare och lyckligare liv. När du börjar använda Universella Vit Tids Healing upplever du att ditt liv fylls med ljus, kärlek och harmoni. Healingen blir ett sätt att leva, du älskar känslan att heala dig själv, och alla du känner, inklusive Moder Jord.

Med denna healing går du in och når den djupaste vibrationen, på det fysiska planet in till din atomnivå. Healingen arbetar även med de mest subtila av dina tankar, känslor och drömmar, samt inspirerar dig till nya idéer och fördjupar dina positiva upplevelser. Healingen kan alltså balansera allting i ditt liv, både fysiskt och psykiskt, men även andligt, emotionellt, mentalt, fysikt och socialt.

Denna form av healing skiljer sig mycket från andra sorters healing, meditationer, dels genom sitt unika ursprung, men även genom sin förmåga att nå till djupet på ett problem, oavsett tid. Med Vit Tid, menas nämligen, att du arbetar med all tid samtidigt, i en enhet. Dåtid, nutid och framtid flyter samman, och du kan även säga att du arbetar parallellt med den Normala Tiden. Detta eftersom Vit Tid är en egen kvalité. Vit Tid innebär också att alla färger finns med vid Universell Vit Tids Healing. Detta är mycket positivt för din kropp, eftersom kunskapen tydligt säger att när din kropp mår dåligt, så har din kropp inte bara brist på toner, utan även färger.

Universella Vit Tids Healingen är öppen för dig att lära, gammal som ung, oavsett bakgrund eller tro, för det är i nuet och vad du gör med morgondagen som är viktigt. Du behöver inte förstå vad andlighet är innan du börjar, och du måste inte söka efter någon andlighet. Du behöver inte ändra dig, för du är okej som du är. Du som får healing, eller arbetar med den, blir lyckligare efteråt, det är det som är grunden för personlig utveckling med healing, meditation och coaching.

Denna healingkonst är universell, och den ger dig, inte bara läkande och helande händer, utan öppnar även upp dig till en ökad förståelse av det mesta inom livet.

Universella Vit Tids Healingen Öppnar Dörren För Din Förnyelse.

Frågan är bara: Är du beredd att gå vägen via Universell Vit Tids Healing?


Veta Mera och Boka Kurs Ring Mig Jonas Philipson
0705-97 95 00


Gå Från Universell Vit Tids Healing Tillbaka till Startsidan!

Lär Mer!